ai-ajoSa kohë mund të durojnë femrat pa bërë seks? Kjo është një nga pyetjet më të shpeshta të meshkujve. Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje të nxehtë revista gjermane për gra “PETRA” kryeu një sondazh, në të cilin morën pjesë më shumë se 1000 gra nga mosha 29 deri në 39 vjeç.

Çuditërisht, 58% e të anketuarave thanë se fare lehtë mund të durojnë pa seks! 33% pranuan se kanë mbi 2 vjet pa bërë seks, 40% deklaruan se kanë më shumë se 1 vit pa marrëdhënie, dhe 27% se kanë mbi 6 muaj pa raport seksual.

Sipas ekspertëve, pasojat mungesës së marrëdhënieve seksuale ishin mëse të dukshme. Femrat që kishin 3 muaj pa bërë seks filluan të shfaqnin sjellje disi të çorientuara, ato që kishin 6 muaj pa seks shfaqën shenja stresi dhe ato që kishin 1 vit pa kryer marredhënie seksuale ishin një hap para shtrimit në… “çmendinë”