Përgjigjuni me sinqeritet mundësisë që më së shumti ju përshtatet sitatës tuaj dhe lexoni prognozën, pasi t’i mbledhni pikët në tabelë. Ju dëshirojmë argëtim të këndshëm.

 1. Me orë të tëra keni zier gjellën dhe e keni pastruar shtëpinë. Nëna e tij, megjithatë, e ka shfrytëzuar rastin dhe ju ka kritikuar në lidhje me gjellën tuaj. Kur i keni treguar ai ka vepruar:

a) -Edhe më tej ka vazhduar të luaj me kompjuter duke mos dashur të dëgjoj fare.
b) -I ka rrefuzuar kritikat e nënës dhe ju ka lavdëruar në lidhje me gjellën
c) -Është mbrojtur duke e arsyetuar nënën e vet dhe duke thënë se pa të keq e ka ajo.


 1. Sa herë bëni dashuri me të në muaj:

a) -10 herë e më shumë
b) -6 deri 8 herë
c) -Më së shumti 4 herë


 1. Kur fjaloseni zakonisht ajo (zënka) përfundon me:

a) -Ai del nga shtpia dhe i përplas dyert apo gjërat tjera
b) -Që të dy i telefononi secili shokut a shoqes së ngushtë dhe i rrëfeheni. Kjo zakonisht është e mjaftueshme për të kuptuar se sa të lumtur jeni
c) -Që të dy mbani inat përderisa dikush nuk lëshon pe..


 1. Fshehtësitë tuaja më të sinqerta…

a) -Ai i di të gjitha ngase ju kupton më mirë se cilado qoftë shoqe e juaj e ngushtë
b) -Di diçka nga ato, por megjithatë shoqja e ngushtë të cilës i tregoni gjithçka është e pazëvendësueshme.
c) -Megjithatë është më mirë që meshkujve të mos u tregohet gjithçka


 1. A fjaloseni për politikë:

a) -Ndonjëherë
b) -Gjithnjë
c) -Shumë rrallë


 1. Ka organizuar vikend për ju të dy, dhe nuk është konsultuar me ju. Kur ju thotë juve si veproni:

a) -Ju pëlqen befasia dhe ecni me entuziazëm të madh
b) -I paketoni gjërat pa vullnet ngase nuk jeni të kënaqur me idenë e tij
c) -Nuk i adhuroni befasitë dhe hjekni dorë nga vikendi i organizuar


 1. E zgjidhni një problem të rëndësishëm dhe ju duhet këshillë:

a) -Menjëherë konsultoheni me të
b) -E pyetni atë, dhe pastaj e kërkoni edhe mendimin e dikujt tjetër para se të veproni
c) -E sjellni vendimin pasi që për mendim e keni pyetur cilindoqoftë por jo atë.


 1. Dallimi mes moshës tuaj dhe të tij a është apo nuk është për dhjetë vjetë:

a) -Po
b) -Jo


 1. Familja e juaj mendon për të:

a) -Se është më i miri
b) -Ia ka dhënë një notë kaluese
c) -Se jeton në mënyrë tejet modeste


 1. Do të dëshironit të krijoni familje, por kur mendoni se çfarë babai/nëne do të bëhet. Si e shihni partnerin tuaj në ardhmëri?

a) -Njëjtë si tash, duke e bartur bebën në krihë
b) -Një verzion të tij çfarë nuk e keni parë ende dhe që ju bënë konfuz
c) -Si person që do të ishte më i pjekur dhe më përgjegjës se që është tash.


 1. A do të hynit në punë (biznes) me të?

a) Po, pa dyshim
b) Ndoshta po!?
c) Jo kurrë!


 1. Çka do të dëshironit te ai të ndërroni?

a) -Mënyrën e veshjes
b) -Shokët e tij
c) -Higjienën e tij personale
d) -Shtëpinë e tij
e) -Mënyrën se si ua shpreh dashurinë dhe ndjenjat
f) -Mënyrën e tij të jetës.


Tabela e rezultateve

Pyetja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a. 3 5 3 5 4 5 5 3 5 5 5 1
b. 5 4 5 4 3 4 4 0 4 4 4 2
c. 4 3 4 3 5 3 3 0 3 3 3 1
d. 2
e. 3
f. 3


Prej 0-25 pikë

Lidhje në rrezik!
Dashuria e juaj si shumë të tjera vazhdimisht ec teposhtë dhe shpesh është jo e rrafshtë. Keni filozofi të ndryshme jetësore, paqartësitë ndodhin çdo ditë, dhe ajo që është më e keqja nuk besoni në të plotësisht. E keni shumë vështirë t’i përshtateni nevojave të partnerit dhe shpesh jeni jotolerantë ndaj tij. Problemet e patejkalueshme të jetës si çifte, zënkat e vogla pa lidhje dhe cikërrimet tjera , i fryni në madhësi gjigante. Nëse ai dëshiron të shkoj në kinema, ju dëshironi të shkoni në teatër, nëse ai thotë “bardh” për ju me siguri është “zi”, nëse ai propozon vikend në detë, ju me siguri dëshironi të shkoni në mal. Kompromiset janë padyshim të mundshme. Nëse jeni të dashuruar në njëri tjetrin gjithsesi ekzistojnë edhe disa pika të përbashkëta që i keni, mirëpo për këtë ju duhet pak mund i dyanshëm. Duheni që ta shikoni me më tepër besim atë, pra të keni më tepër besim në të, përndryshe lidhja e juaj do të jetë gjithnjë “luftë” dhe fjalosje e pakuptimtë. Rreziku eziston aty që ndoshta më partneri i juaj nuk do të mund ta durojë dozën e armiqësisë që e vendosni në lidhjen tuaj, e për të cilën me siguri as që jeni të vetëdijshëm! Nëse dëshironi që lidhja e juaj të jetë e qëndrueshme, vlen të mendoni, përndryshe rrezikoni që ajo çdo ditë të shkapërderdhet copë-copë!


26-34 pikë
Ju duhet më tepër vullneti i mirë

Qëndrueshmëria e një lidhjeje nuk bazohet gjithnjë dhe vetëm në ngjashmërinë mes partnerëve. Edhe llojllojshmëritë shumë mirë i bashkojnë njerëzit., edehpse ndoshta ju duket se lidhja e juaj nuk është aq solide. Natyrisht nëse me orë të tëra bisedoni lidhur me disa cikërrime të parëndësishme, mund të kujtoni se partneri i juaj nuk është njeriu i qëlluar që e kërkoni, mirëpo mjafton të gjeni çastin e barazpeshës dhe të tregoni pak më tepër vullnet dhe gadishmëri – kështu që ka gjasa që edhe të ketë sukses lidhja e juaj. Pikërisht aftësia e komunikimit dhe e gjetjes së kompromisit mund të bëhet urrë që ju lidhë, ngase dryshimet mes jush nuk janë të llojit të tillë që ta sjellin dashurinë tuaj në pikëpyetje. Prandaj nëse do të dëshironit që të qëndroj lidhja e juaj, duhet që të armatoseni me durimin dhe të pyetni veten se: “Çka në të vërtet dëshironi apo pritni nga lidhja e juaj. Paramendoni ardhmërinë me të, a është ajo që e dëshironi? Sa ju pengojnë mendimet e tija që aq dallojnë nga mendmet tuaja. Hapi i parëdrejt mirëkuptimit të ndërsjelltë është pranimi i kompromisit e kjo nuk do të thotë që duhet ta sakrifikoni pikëpamjet tuaja për të tijat. Kjo etëm do të thotë të mësoheni të dëgjoni dhe të merrni pjesë, e që[ gjatë kësaj askush të mos e humb identitetin e vet.


Prej: 35-40 pikë
Përgjithmonë së bashku

Nuk ka dyshim, partneri i juaj është personi i jetës suaj. Është njeriu me të cilin dëshironi të krijoni familje, ta ndani të mirën dhe të keqën. Raportet dhe mënyra se si funksiononi përmbajnë të gjitha vlerat e një lidhjeje solide. Karakteristikë kraesore e lidhjes suaj është besimi i ndërsjeltë, besnikëria dhe rrespekti. Të jeni me personin që e doni, për ju është gjë me rëndësi, dhe këtë do ta mbroni qoftë edhe nëse e humbni diçka që ka lidhje me vet dëshirat dhe nevojat tuaja. Aftësia e madhe e juaj që të vendoseni në pozitën e partnerit dhe ta kuptoni gjer në maksimum, dhe ta bëni hapin e parë pas fjalosjes, përputhet mrekullisht me partnerin tuaj që të ndrysjhoj nëse duhet mendimin e tij, vetëm e vetëm që të gjindeni në ndonjë pikë të përbashkët. Qëndrimi i juaj është pozitiv, që mundëso t’i përballni shumë probleme të pashmangshme në jetën bashkëshortore. Kujdes vetëm në varësinë e ndërsjelltë mes juve. Është mirë të jeni të krijuar për njëri tjetrin, por që lidhja që është për së tepërmi e koncentruar në vet vete dhe e mbyllur për gjithë të tjerët nga jashtë, mund të lëkundet dhe ta humb shkëlqimin e vet.