censura1368 vite më parë (1644) John Milton mbajti në parlamentin e Anglisë fjalimin e famshëm “Areopagitica” kundër censurës.

Titulli është marrë nga fjalimi i Isokratit, mbajtur në shekullin e V-të para erës sonë.

Ndërsa 246 vite më parë Suedia u bë shteti i parë në botë që miraton aktin e lirisë së medias.

Ligji suedez përjashton çdo censurë, edhe në kohë lufte; ai i ndalon cilitdo të kërkojë burimet e gazetarëve.